Boerderij en erf AV

activiteiten | ledenvergadering | cursussen | vrijwilligersnetwerk | kaderavond |

 

ERVENWERKGROEP ZOEKT NAMEN EN HUN BETEKENIS

Tijdens een rit door het gebied blijkt dat heel wat bewoners hun boerderij of huis een naam hebben gegeven. Bijna altijd zit daar een verhaal achter. Van de huidige bewoner of van bewoners uit vroeger tijd. Bekende benamingen uit het midden van het werkgebied zijn: de Maria Johanna Hoeve, ’t Slot en De Gave Gulden.

Die naamgeving komt van oorsprong uit de tijd dat er nog geen adresseren waren, voor de Franse Tijd. Toch was het ook daarvoor nodig om een pand aan te duiden, bijvoorbeeld bij verkoop of bij de vestiging van een recht. Al eerder gold datzelfde met landerijen en velden. Vaak werd met een dergelijke naam aansluiting gezocht bij een plaatselijke situatie of een bezitter of bewoner.
Weet u een verhaal over (de betekenis van) de naam van een boerderij, mail die dan door naar het secretariaat van Boerderij en Erf AKV.