Boerderij en erf AV

bi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenst


Trots op onze Rijksmonumenten

In de linkerfotokolom van onze website tonen we u met trots de boerderijen van onze leden/begunstigers, die het predikaat Rijksmonument mogen dragen.


Voorjaarsvergadering 2024

De op 22 april gehouden voorjaarsbijeenkomst in het Achter Het Regthuijs in Ottoland werd bijgewoond door 32 leden en partners. 24 leden waren met kennisgeving afwezig. Zowel het jaarverslag, het verslag van de voorgaande vergadering als het financieel overzicht van 2023 werden goedgekeurd. Deze zijn via deze link in te zien. Na de pauze verzorgde Andre'van Veen een boeiende presentatie van 105 foto's over beroepen die grotendeels uit het straatbeeld ons land zijn verdwenen.


Subsidieregeling groot onderhoud

Op 1 februari a.s. ging de subsidieregeling voor groot onderhoud aan het dak van een agrarisch rijksmonument weer open. Deze regeling is onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Gaat het om een boerderij of bollenschuur die is aangemerkt als rijksmonument en is het dak of een deel hiervan in slechte staat, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Dit geldt ook voor een bijgebouw dat onderdeel uitmaakt van het rijksmonument.

Met deze subsidiemogelijkheid kan via een eenvoudige procedure tot 50% subsidie worden aangevraagd voor het herstel van het dak.

Subsidie kan worden aangevraagd van 1 februari 2024 tot 1 september 2024. Maar let op! Voor dit onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 geldt: op = op. Dus wees er snel bij.

Voor de subsidievoorwaarden en de wijze van aanvragen verwijzen wij u naar onze website: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groot-onderhoud-daken-agrarische-rijksmonumenten


 

Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 0653759618.

De eerstvolgende presentaties worden gegeven door voorzitter Arie Bassa en vinden plaats op:

14 mei 2024 De Zonnebloem Dorpshuis Ottoland

10 september 2024 PCOB Aalburg De Burg Oude Kerkstraat 19-A Wijk en Aalburg Aanvang 14.30 uur.


Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dit is nodig in een gebied, waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.600. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Vele ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben.
Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed.
Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl

De Stichting heeft vooral ook een adviesfunctie en kan desgevraagd de eigenaren van boerderijen en andere landelijke bebouwing op weg helpen bij vragen van uiteenlopende aard.

Ook geeft zij maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, waarop u zich gratis kunt abonneren. Ook kunt u begunstiger worden van stichting (voor € 17,50 per jaar) en blijft u continu op de hoogte van alle ontwikkelingen en krijgt u een uitnodiging voor een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsexcursie.
Opgeven kan bij het secretariaat: Paul Eikelenboom, Sluis 57, 2964 AT  Groot-Ammers, email secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 0653759618.


Boerderij van de maand juni 2024

202406vlist

 

 Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl