Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Publicaties Boerderij & Erf AKV

Komt het door de Coronatijd, dat steeds meer mensen boeken gaan lezen?
Boerderij & Erf AKV constateert een toenemende vraag naar haar boeken, die zowel qua tekst als foto's veel interessante informatie geven over het Agrarisch Erfgoed.
Enkele boeken zijn al bijna uitverkocht, dus bestel snel om er zeker van te zijn dat u alsnog in het bezit komt van het gewenste boek.
Klik hier om direct naar de boekenpagina en het bestelformulier te gaan.

 

Historische houtconstructies in Nederland

Er verschijnt een nieuwe druk van dit standaardwerk geschreven door G. Berends! Het boek was al geruime tijd een schaars artikel. De vraag was altijd nog groot, maar alleen via het antiquariaat was er soms tegen een forse prijs nog een exemplaar te verkrijgen.

Deze opgefriste herdruk is opnieuw opgemaakt, maar inhoudelijk ongewijzigd. Alle bij historische boerderijen en bijgebouwen voorkomende draagconstructies worden uitgebreid beschreven en getoond. Een must voor iedere boerderijliefhebber, restauratie-architect, hout-bouwer en erfgoed-deskundige!

Vanaf woensdag 4 mei is het boek beschikbaar. De prijs van Historische houtconstructies in Nederland is € 24,50 (incl. BTW, excl. verzendkosten). Bekijk voor meer informatie de flyer.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

De eerstvolgende presentatie zal worden gegeven door voorzitter Arie Bassa op 16 september aan de Passage Wijngaarden in het Dorpshuis aldaar.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.


Boerderij van de maand juni 2021

  

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 

 202106gouderak

Boerderij&Erf AKV start project De Duurzame Boerderij

Door het bestuur is een werkgroep gevormd, die onder leiding van Frans van den Berg een inventarisatie maakt van de mogelijkheden om ook de karakteristieke boerderijen in ons gebied zo veel mogelijk te verduurzamen, zonder de beeldbepalende elementen hiervan geweld aan te doen.

De werkgroep onderzoekt in overleg met de gemeentebesturen de mogelijkheden van subsidiëring daarvan. Inmiddels is hiervoor een notitie geschreven, die via deze link kan worden ingezien.


Nieuw fonds voor agrarisch erfgoed in werking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van een Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het fonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. De bijdrage van 5 miljoen euro van het Ministerie van OC en W geldt voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Bewustwording

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling. Klik hier voor de flyer meer informatie en hier voor het persbericht dat door de directie van het fonds is uitgegeven en waarin een aantal pratische vragen aan de orde komen.