Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Publicaties Boerderij & Erf AKV

Komt het door de Coronatijd, dat steeds meer mensen boeken gaan lezen?
Boerderij & Erf AKV constateert een toenemende vraag naar haar boeken, die zowel qua tekst als foto's veel interessante informatie geven over het Agrarisch Erfgoed.
Enkele boeken zijn al bijna uitverkocht, dus bestel snel om er zeker van te zijn dat u alsnog in het bezit komt van het gewenste boek.
Klik hier om direct naar de boekenpagina en het bestelformulier te gaan.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Op 20 oktober verzorgt voorzitter Arie Bassa aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop een lezing over het Waterschap in de Vijfheerenlanden. Locatie: Het Historium aan de Kortenhoevenseweg in Lexmond.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.


 

Boerderij van de maand september 2021

202109haastrecht

 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 

 

 

PROJECT DE DUURZAME BOERDERIJ-

Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is actief aan de slag met duurzaamheid. Aandacht voor en werken aan het klimaat geldt ook voor de eigenaren/bewoners van oudere boerderijen. Het project De Duurzame Boerderij geeft eigenaren handvatten voor het nemen van energiebesparende maatregelen. En niet alleen voor boerderijen, ook voor andere - landschappelijke - panden, woonhuizen en monumenten.

 

ENERGIEHUISHOUDING OUDERE GEBOUWEN

Op basis van het klimaatakkoord wordt de komende tijd van iedereen verwacht dat er maatregelen worden genomen om de gestelde klimaateisen te kunnen halen. In nieuwbouwhuizen is dat meestal niet zo moeilijk. Maar bij oudere bestaande panden, zonder kruipruimte of spouwmuren, is vaak een specifieke aanpak nodig, vooral als ze van voor de Tweede Wereldoorlog stammen. Oudere panden zijn vaak tochtig, soms slecht te verwarmen, vochtig en hebben meestal nog meer ongemakken, zoals een hoge energierekening. Maar gelukkig kan iedereen maatregelen nemen om in de toekomst minder energie te gebruiken of in elk geval alleen maar verantwoorde energie.

 

DUURZAME BOERDERIJ- EN MONUMENTENROUTE 30 OKTOBER EN 6 NOVEMBER

Steeds meer huizenbezitters hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het zuinig omgaan met energie. Het is goed om de hierbij opgedane ervaring te gaan delen. Op 30 oktober 2021 en 6 november 2021 krijgt iedereen die plannen heeft om het klimaat van zijn boerderij te gaan verbeteren de kans om tijdens de duurzame boerderij- en monumentenroute met anderen in gesprek te komen of te gaan kijken bij boerderijen waar al de nodige maatregelen zijn genomen.

Een aantal boerderijeigenaren uit het werkgebied van Boerderij & Erf AKV (de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden) stellen hun panden open voor bezichtiging. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op de website www.boerderijenerf.nl is binnenkort uitgebreide informatie te vinden en vanaf 4 oktober 2021 kan men zich aanmelden voor een bezoek aan boerderijen.

 

DUURZAME HUIZENROUTE  

Niet geheel toevallig zijn er op die dagen ook routes langs andere verduurzaamde huizen mogelijk, tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Zo worden de krachten gebundeld en kan iedereen een keuze maken uit de bezoekmogelijkheden. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl vindt men daarover meer informatie. Er wordt hierbij samengewerkt met de drie gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en Vijfheerenlanden en met Het Nieuwe Wonen en de Nationale Duurzame Huizenroute.      

 

MEER EN ANDERE INFORMATIE

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.700. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Velen ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl.


De Duurzame Boerderijenroute 

Op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november organiseert Boerderij&Erf ‘De Duurzame Boerderijenroute’. De behoefte aan fossiele brandstoffen voor woningen moet de komende jaren omlaag. Dit geldt ook voor de vele boerderijen in ons gebied. Er zijn 25 verduurzaamde boerderijen in de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden die u ter inspiratie en als voorbeeld te kunt bezoeken. Klik hier voor nadere informatie en het maken van een bezoekafspraak.