Boerderij en erf AV

bi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenst


Trots op onze Rijksmonumenten

In de linkerfotokolom van onze website tonen we u met trots de boerderijen van onze leden/begunstigers, die het predikaat Rijksmonument mogen dragen.


Nieuwe subsidieronde Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds dat projecten ondersteunt waarbij agrarisch erfgoed een nieuwe bestemming krijgt, in combinatie met restauratie en verduurzaming. Eigenaren van historisch waardevolle boerderijen en bijgebouwen – dus niet alleen rijksmonumenten – kunnen een aanvraag indienen. Een belangrijk criterium om voor subsidie in aanmerking te komen, is dat de nieuwe bestemming maatschappelijke meerwaarde heeft. Dit betekent dat omwonenden, bezoekers, cliënten, etc. gebruik kunnen maken van de boerderij en dat het project op die manier bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland. Eigenaren kunnen een aanvraag doen voor een subsidie tot een maximumbedrag van € 250.000.

Klik hier voor meer informatie.


 

Subsidieregeling groot onderhoud

Op 1 februari a.s. ging de subsidieregeling voor groot onderhoud aan het dak van een agrarisch rijksmonument weer open. Deze regeling is onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Gaat het om een boerderij of bollenschuur die is aangemerkt als rijksmonument en is het dak of een deel hiervan in slechte staat, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Dit geldt ook voor een bijgebouw dat onderdeel uitmaakt van het rijksmonument.

Met deze subsidiemogelijkheid kan via een eenvoudige procedure tot 50% subsidie worden aangevraagd voor het herstel van het dak.

Subsidie kan worden aangevraagd van 1 februari 2024 tot 1 september 2024. Maar let op! Voor dit onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 geldt: op = op. Dus wees er snel bij.

Voor de subsidievoorwaarden en de wijze van aanvragen verwijzen wij u naar onze website: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groot-onderhoud-daken-agrarische-rijksmonumenten


 

Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 0653759618.

De eerstvolgende presentatie wordt gegeven door voorzitter Arie Bassa en vindt plaats op:

10 september 2024 PCOB Aalburg De Burg Oude Kerkstraat 19-A Wijk en Aalburg Aanvang 14.30 uur.


Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dit is nodig in een gebied, waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.600. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Vele ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben.
Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed.
Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl

De Stichting heeft vooral ook een adviesfunctie en kan desgevraagd de eigenaren van boerderijen en andere landelijke bebouwing op weg helpen bij vragen van uiteenlopende aard.

Ook geeft zij maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, waarop u zich gratis kunt abonneren. Ook kunt u begunstiger worden van stichting (voor € 17,50 per jaar) en blijft u continu op de hoogte van alle ontwikkelingen en krijgt u een uitnodiging voor een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsexcursie.
Opgeven kan bij het secretariaat: Paul Eikelenboom, Sluis 57, 2964 AT  Groot-Ammers, email secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 0653759618.


Boerderij van de maand juli 2024

 

202407waal

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar
secretariaat@boerderijenerf.nl 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl