Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenst


 

Geslaagde excursie Boerderij en Erf

Met zo'n 30 leden heeft de Stichting op 01 oktober een mooie excursie gemaakt in de omgeving van Soest.

Na aankomst en koffie bij Theehuis De Leilinde werd een korte vergadering gehouden, waarna Hans Kruiswijk een boeiende lezing hield over de boerderijen in en om Soest, waarbij een aantal van zijn anekdotes het verhaal verlevendigden.

Vervolgens liet ieder zich de heerlijke streeklunch goed smaken.

De middag begon met een rondrit en een bezoek aan boerderij Het Gagelgat, die nu in gebruik is door de Stichting Paardenkamp, waarbij streekkenner bij uitstek Ton Hartman voor uitleg over alles wat we tegenkwamen zorgde. Als afsluiting hadden we een Koffiestop bij De Smickel, waar we genoten van heerlijke appeltaart, waarna we huiswaarts keerden en rond vijf uur terug waren bij Meerkerk. 


 

Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.600. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Vele ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl.


Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

De eerstvolgende presentatie wordt gegeven door voorzitter Arie Bassa en vindt plaats op:
17 november op de PCOB middag in Meerkerk.


Boerderij van de maand november 2022

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

202211lexmond