Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenst


Voorjaarsbijeenkomst Boerderij&Erf

Op 3 mei hield Boerderij&Erf AKV in het kantoor van WEA Deltaland in Groot-Ammers haar voorjaarsbijeenkomst. Bij de opening verklaarde voorzitter Arie Bassa verheugd te zijn dat we na drie jaar weer bij elkaar konden komen. Vervolgens werden de jaarverslagen van 2020 en 2021 en de financiële overzichten van deze jaren goedgekeurd. Klik hier om deze in te zien. Ook kwamen er enkele suggesties voor de jaarlijkse excursies, die het bestuur zal uitwerken.


Nieuwe subsidieregeling provincie Zuid-Holland

Voor komend jaar is door Provinciale Staten van Zuid-Holland veel extra budget beschikbaar gesteld voor restauratie, waarmee de kans op subsidie een stuk groter wordt.
De subsidieregeling is nu geopend, aanvragen kunnen tot eind februari worden ingediend.

Tevens is een online vragenlijst opgesteld, waarmee u kunt bepalen of u in aanmerking kunt komen voor subsidie en kunt inschatten hoe groot de kans ongeveer zal zijn
Uiteraard is feedback op deze lijst van harte welkom! 

In de subsidieregeling is voor herbestemming (paragraaf 3 in de regeling) de mogelijkheid van herbestemming van een boerderij tot een zorgfunctie verruimd.
De mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor de paragraaf Herbestemming is geopend van 1 mei 2022 tot eind juni 2022.
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling voor restauratie op:
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/nieuws/2021/2-miljoen-extra-subsidie-beschikbaar-voor-restauratie-en-herbestemming-rijksmonumenten/


Bijeenkomst Duurzaamheid

Op de bijeenkomst met het thema Duurzaamheid die 25 april in de Til in Giessenburg is gehouden is een tweetal interessante presentaties op dit gebied gegeven, de eerste door Bureau Helsdingen uit Vianen, klik hier voor deze presentatie, de tweede door Bureau Lakerveld uit Noordeloos, klik hier voor deze presentatie.


 

Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.600. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Vele ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl.


Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

De eerstvolgende presentatie wordt gegeven door voorzitter Arie Bassa en vindt plaats op:
02 oktober bij De ouderenmiddag in gebouw Den Hoek in Hoogblokland vanaf 14.15 uur.


Boerderij van de maand juli 2022 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

202207leerbroek