Boerderij en erf AV

tarieven | FAQ | eigenaren | boerenerven | opstallen | landarbeidershuisjes | restauraties

Advies

Een belangrijke taak van Boerderij & Erf AKV is de advisering en voorlichting aan boerderijbewoners. Dit kan zijn op zowel technisch als op organisatorisch gebied.

Voorbeelden hiervan zijn:

Beantwoorden van vragen over subsidies en het bemiddelen bij subsidieaanvragen. Doorgaans is alleen subsidie mogelijk voor panden die rijksmonument of gemeentelijk monument zijn.

 

Het geven van adviezen over onderhoud, restauratie en bouwhistorie. Deze adviezen zijn er op gericht om zoveel mogelijk het streekeigen en het authentieke karakter te behouden.

 

Meedenken met de eigenaar over herbestemming van boerderijen en bijgebouwen. Met name de oude bijgebouwen (hooibergen, vloedschuren, boenhokken, bakhuizen, kookhokken, zandhokken) verdwijnen in snel tempo bij gebrek aan (her)gebruiksmogelijkheden.

 

Het belang van Boerderij & Erf AKV onder de aandacht brengen in de gebiedscommissie en daarnaast het opzetten van projecten en uitvoering.

 

Daarnaast wordt meegedacht met provincie en gemeenten over de mogelijkheden om de herbestemming van vrijkomende boerderijen vast te leggen in het streekplan en in de bestemmingsplannen.

 

Voor dergelijke adviezen wordt door Boerderij & Erf AKV een beroep gedaan op deskundige vrijwilligers en op Bureau Helsdingen te Vianen, een adviesbureau voor monumentenzorg, cultuur- en bouwhistorie, gespecialiseerd in boerderijen. Complexe problemen worden besproken in een werkgroep met deskundige vrijwilligers: mensen uit de bouwwereld en het vastgoed. Vrienden van de Stichting krijgen het eerste advies gratis en vervolgens ontvangen ze een korting op de eventuele vervolgadvieskosten.