Boerderij en erf AV

activiteiten | ledenvergaderingcursussen | expositie | kaderavond |

Vrijwilligersnetwerk

Enkele jaren geleden is een netwerk van vrijwilligers bijeengebracht die in hun eigen dorp het wel en wee van de boerderijen in de gaten houden. Door hen zijn vrijwel alle boerderijen en de andere karakteristieke bebouwing in de regio geïnventariseerd. Bij deze inventarisatie is veel aandacht besteed aan het erf, de bijgebouwen en de groene aankleding.

 

De resultaten van de inventarisatie en de contacten van het Netwerk waren vaak aanleiding om contact te leggen met de eigenaar over adviezen voor onderhoud en restauratie. Wat bijdraagt aan de bewustwording van de bewoners, dat zij in een waardevol pand wonen. Heel positief is ook dat streekbewoners zich samen, in goed overleg met elkaar, in willen zetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

 

In het kader van het Masterplan werkt een aantal vrijwilligers momenteel aan het actualiseren van de Beeldbank, waarbij alle boerderijen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard in kaart worden gebracht.


Deze foto's zijn, gegroepeerd per dorp(skern), inmiddels op de site geplaatst. Klik hier om ze te zien.
Heeft u interesse om ons daarbij te helpen, neem dan contact op met het secretariaat, e-mail secretariaat@boerderijenerf.nl.