Boerderij en erf AV

viteiten | cursussen | vrijwilligersnetwerk | expositie | kaderavond |

Voorjaarsvergaderingen 2020 en 2021

De voorjaarsvergaderingen van 2020 en 2021 van Boerderij & Erf AKV konden helaas geen doorgang vinden vanwege de Coronacrisis. Zowel het jaarverslag als het financieel verslag zijn hier in te zien.