Boerderij en erf AV

Anbi | Bestuurssamenstelling | Agrarisch Erfgoed Nederland

Over Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden

Doelstelling

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is een organisatie met als doelstelling inzet voor het behoud, herstel, de herbestemming en ontwikkeling van beeldbepalende boerderijen in de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden.

Behoud, herstel en ontwikkeling

Het landschap van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden kenmerkt zich vooral door de vele aanwezige boerderijen. Zij vormen een belangrijk deel van de lintbebouwing en bepalen daardoor het gezicht van de streek. Het voortbestaan van tal van authentieke boerderijen wordt bedreigd. De boerderijen raken hun oorspronkelijke functie kwijt en dreigen in toenemende mate te verdwijnen. Daarom is in 1998 de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opgericht, die zich inzet voor behoud, herstel en ontwikkeling van beeldbepalende boerderijen en andere streekeigen bebouwing. Ook zet Boerderij & Erf AKV zich in voor het behoud van historische landelijke bouwkunst.

Herbestemming

Een sterke nadruk ligt op de ontwikkeling: Omdat boerderijen in hoog tempo hun oorspronkelijke functie verliezen, is het noodzakelijk dat er ruime mogelijkheden komen voor herbestemming; immers een nuttige gebruiksfunctie is de beste garantie voor het behoud van deze panden. Een woonfunctie met vaak meerdere gezinnen is een goede optie, ook de combinatie wonen - werken (praktijk aan huis, kleinschalige ambachtelijke bedrijven) moet mogelijk zijn. Nu zijn er nog teveel belemmeringen vanuit de Ruimtelijke Ordening om dit te realiseren.