Boerderij en erf AV

overB&E | bestuurssamenstelling | Agrarisch Erfgoed Nederland

Stichting Boerderij & Erf AKV is een ANBI Stichting

Wat houdt ANBI in:

Sinds 2013 mag er voor de inkomstenbelasting 25% extra in aftrek gebracht worden voor een gift aan een culturele ANBI, tot maximaal € 1.250.

 

Het maximum werkt als volgt:

Als iemand € 4.000 aan een culturele instelling geeft, mag hij € 4.000 + € 1.000 = € 5.000 als gift in zijn aangifte inkomstenbelasting verantwoorden. Als hij € 6.000 geeft is dat € 6.000 + € 1.250 (maximum) = € 7.250. Dit maximum geldt ook als er (eventueel naast gewone giften) periodieke schenkingen worden gedaan. Voor de vennootschapsbelasting, o.a. voor BV’s, is het percentage 50% tot een maximum van € 2.500.

 

De ANBI moet tenminste voor 90% actief zijn op cultureel gebied en daarvoor, eventueel met terugwerkende kracht tot 1-1-2013, een aanvraag indienen met behulp van het door de Belastingdienst vastgestelde formulier.

 

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website www.anbi.nl.

 

Conform de ANBI regels publiceert Boerderij&Erf AKV jaarlijks het financieel jaarverslag en het jaarverslag van het secretariaat. U kunt dit downloaden en inzien door op de betreffende link te klikken.