Boerderij en erf AV

overB&E | bestuurssamenstelling | Agrarisch Erfgoed Nederland

Stichting Boerderij & Erf AKV is een ANBI Stichting

Wat houdt ANBI in:

Sinds 2013 mag er voor de inkomstenbelasting 100% extra in aftrek gebracht worden voor een gift aan een ANBI, tot maximaal € 1.250.

 

De ANBI moet tenminste voor 90% actief zijn op cultureel gebied en daarvoor, eventueel met terugwerkende kracht tot 1-1-2013, een aanvraag indienen met behulp van het door de Belastingdienst vastgestelde formulier.

 

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website www.anbi.nl.

 

Conform de ANBI regels publiceert Boerderij&Erf AKV jaarlijks het financieel jaarverslag van de penningmeester en het jaarverslag van het secretariaat. U kunt deze downloaden en inzien door op de betreffende link te klikken.