Boerderij en erf AV

Een toekomst voor boerderijen

Een toekomst voor boerderijen kl

Handreiking voor de herbestemming en verbouwing van monumentale boerderijen.

Het cultuurlandschap met zijn agrarische erfgoed wordt door steeds meer eigenaren gewaardeerd. Eigenaren zien 'wonen en werken in historie' als een toegevoegde waarde. Duizenden historische boerderijen zijn inmiddels door gemeenten, provincies of rijk beschermd als monument. Maar steeds meer boerderijen verliezen hun oorspronkelijke agrarische functie en hebben alleen toekomst als ze een nieuwe functie krijgen, zoals woning of kantoor. Deze 'herbestemming' van monumentale boerderijen vraagt vaak om een ingrijpende verbouwing.

In deze rijk geïllustreerde brochure staan tal van inspirerende praktijkvoorbeelden en een overzicht van wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen.

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 3e druk mei 2014. Prijs € 10,00.

Bestellen