Boerderij en erf AV

publicaties | bestelformulier

Boer en Boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Boer en boerderij kl

Eind 2003 verscheen een uniek boekwerk over de geschiedenis van de boeren in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, getiteld BOER EN BOERDERIJ.
Huib de Kok beschrijft in dit boek op boeiende wijze de vele facetten van het boerenleven in de streek. 
Het gaat over de prehistorie, de middeleeuwen en de omvangrijke ontginning. De watervloeden, die het leven in de streek sterk hebben beïnvloed, komen uiteraard ook aan bod. Evenals de situatie in de tachtigjarige oorlog, de bouw van de eerste stenen boerderijen, de invloed van kerk en geloof en ook de vernieuwing, die overigens aan veel boeren voorbij ging. Ook wordt uitgebreid aandacht geschonken aan gebruiken en rituelen en het boek eindigt met de moderne tijd, die zich kenmerkte door mechanisatie en verzakelijking. Tal van interessante onderwerpen komen in de veertien hoofdstukken aan de orde. 
De boeiende teksten zijn verlevendigd door een groot aantal unieke foto’s en tekeningen, die niet alleen zorgen voor een verhelderend beeld, maar ook het boek maken tot een bijzonder naslagwerk. Het leven en het werk van de boer en de bewoning van de in linten gebouwde boerderijen heeft het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn recht van bestaan gegeven. Het waren de boeren, die de streek hebben ontgonnen en ontwikkeld. Zij hebben de streek in cultuur gebracht en er een bestaansmogelijkheid voor haar bewoners gecreëerd. Over dat proces, dat eeuwen heeft geduurd, gaat dit boek, waarvan in 2007 een tweede druk noodzakelijk was.
Kortom: Een standaardwerk dat thuishoort in de boekenkast van iedereen, die de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden weet te waarderen.

ISBN: 978-90-808038-5-5 352 pagina's PRIJS: € 35,00

De uitgave is tevens verkrijgbaar bij Streekmuseum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

 

Bestellen