Boerderij en erf AV

Stee van saan van pietere kleinIn dit boek zijn de verhalen gebundeld, die Hans Mouthaan in het verleden schreef voor de nieuwsbrief van Boerderij & Erf AV, terwijl de foto’s zijn verzameld na een oproep in de regionale kranten. De verhalen en foto's beschrijven het boerenleven van 100 jaar geleden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zo komen aan de orde De Boerentuin, Het Strontboene, Het Kaasmaken, De Hooibouw, Het Stoepwerk, het Sloten en Baggeren en nog veel meer hoofdstukken over het boerenbedrijf. Het boek besluit met een Verklarende woordenlijst van de streektaal in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Auteur: Hans Mouthaan. Uitgegeven door Stichting Boerderij&Erf AKV.

ISBN 978-90-808038-8-6. Vormgeving en illustratiekeuze: Hans Mouthaan en Dick de Jong.