Boerderij en erf AV

publicaties | bestelformulier

Boerderij in perspectief - handvatten voor behoud en herbestemming

Boerderij in perspectief klIn de streek is enkele jaren geleden gewerkt aan het project ‘Nieuwe perspectieven voor boerderij & landschap’. Dit is gebeurd door Bureau Helsdingen in opdracht van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. In dat kader is er een publicatie verschenen, getiteld ‘BOERDERIJ IN PERSPECTIEF - HANDVATTEN VOOR BEHOUD EN HERBESTEMMING’. Centraal in dit boek staat het behoud en de herbestemming van boerderijen.

Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Beide organisaties zetten zich in voor het behoud en de versterking van het Nederlandse platteland. Hun activiteiten in deze regio’s worden als voorbeeld gebruikt voor oplossingen van problemen in heel Nederland. Het boek behandelt de mogelijkheden en knelpunten rondom herbestemming, bestemmingsplannen en monumentenzorg. Ook biedt het een overzicht van de subsidies op dit terrein. Tevens komt aan bod welke gemeenten inzake behoud en ontwikkeling van plattelandsbebouwing een vernieuwend en positief beleid voeren. Het boek is bedoeld voor de (toekomstige) boerderijeigenaars en professionals, maar biedt ook de geïnteresseerde een schat aan informatie.


ISBN: 978-90-806101-3-2 60 pagina's PRIJS: € 4,00

Het samenstellen van dit boek is mogelijk gemaakt door bijdragen van Leader+, de provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland. Bestellen