Boerderij en erf AV

Educatie

Momenteel verleent de Stichting Boerderij&Erf AKV in samenwerking met het Glasmuseum in Leerdam, de cultuurcoachs en een aantal scholen in de Alblasserwaard haar medewerking aan het project Erfgoedleerlijn, waarin zij aan de jeugd van Basis- en Voortgezet onderwijs kennis van en liefde voor de historie van de monumentale boerderijen in onze streek over wil brengen. Het programma komt in de loop van dit jaar op de website.