Boerderij en erf AV

E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Teus Koorevaar overleden

Met ontroering heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van ons kaderlid Teus Koorevaar. Een groot verlies in de eerste plaats uiteraard voor zijn vrouw Margriet en zijn kinderen en kleinkinderen. Maar ook verliezen we daarmee een geweldig stuk kennis van zijn geliefde streek De Alblasserwaard en misschien nog wel meer van zijn dorp Wijngaarden.
Binnen onze Stichting was Teus vanaf het begin betrokken bij het streven naar behoud van het Agrarisch Erfgoed en als lid van de Werkgroep Advies en Voorlichting een vraagbaak voor onze leden.
Wat rest zijn onze goede herinneringen aan zijn prettige wijze van omgang met ieder die zijn passie voor visie op historie, cultuur, landschap, archeologie en alle facetten daarin binnen onze leefgemeenschap deelde. De vele uitgaven hierover van zijn hand in ons archief zullen we koesteren.

Bestuur en leden van Boerderij en Erf AKV wensen zijn naasten alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


Expositie Boerderij & Erf AKV in Graafzicht

De Werkgroep Boerenerven heeft haar expositie met ingang van 16 januari verplaatst naar Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Tot medio april zijn hier prachtige foto's van het boerenleven in de vorige eeuw te bewonderen. Breng gerust een bezoek, het is zeer de moeite waard. De expositie is dagelijks bezoeken op de openingstijden van het Centrum.


Boerderij & Erf AKV informeert over subsidies

Boerderij en Erf AKV ontvangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale boerderijen.

Hierin zijn de afgelopen tijd nogal wat wijzigingen aangebracht.

Om duidelijkheid in de best wel ingewikkelde materie te scheppen heeft Boerderij en Erf AKV adviseur Piet den Hertog een overzicht van de mogelijkheden van een aanvraag voor subsidie en de voorwaarden, die daaraan zijn verbonden, samengesteld.

Klik hier om het document in te zien.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Momenteel zijn er bijeenkomsten gepland op:

21 maart - Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd Aanvang 14.30.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Verlichte proeverijenroute eindigt met klassenlunch op boerenbedrijf

Op 7 maart jl. was de echte afsluiting van de verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden. Groep 8 van basisschool De Rank uit Vianen bezocht met wethouder Maks van Middelkoop het melkveebedrijf van Arie en Joke Brouwer in Hei- en Boeicop. Na een rondleiding en het schetsen van het jongvee stond er een heerlijke streeklunch voor hen klaar. Natuurlijk met producten van enkele deelnemers Landwinkel Van Buuren Fruit en de Vuurhoeve en uit winkels in de dorpen van de route.


PROJECTEN

Boerderij & Erf AKV tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

Een daarvan is het ter hand nemen van projecten, waarbij een onderdeel van de doel- en taakstelling wordt aangepakt.

Op dit moment zijn er twee projecten onderhanden, te weten het Project Digitalisering en het Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In een derde Project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker, liften we waar dit mogelijk is mee.


Boerderij van de maand maart 2019

201903molenaarsgraaf

 

Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Kees Bakker neemt afscheid als voorzitter van Boerderij en Erf AKV

 

Op de jaarlijkse kaderavond heeft voorzitter Kees Bakker, zoals al meer dan een jaar geleden aangekondigd, na 13 jaar afscheid genomen als voorzitter van Boerderij&Erf AKV. In zijn afscheidswoord keek hij terug op een mooie periode van leiding geven aan het bestuur, dat hij in de eerste jaren combineerde met het voorzitterschap van de Molenstichting SIMAV. Hij dankte alle aanwezigen voor de prettige en vooral constructieve samenwerking en met name keek hij met voldoening terug op het financiële beleid. Hij laat in dit opzicht de Stichting met een gerust hart over aan zijn opvolger.

Hierna sprak vice-voorzitter Arie Bassa, inmiddels benoemd als nieuwe voorzitter, een dankwoord uit. Met name memoreerde hij het netwerk van de scheidende voorzitter, waardoor Boerderij&Erf AKV in haar streven naar behoud van de monumentale en beeldbepalende agrarische bebouwing invloed op de besluitvorming kan blijven uitoefenen. Hierna overhandigde Arie Bassa het prachtige boek Boerderijen in Zuid-Holland van J. Verheul, waar Kees zich zeer content mee toonde.

Klik hier voor een verslagje en wat foto's van de kaderavond.