Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling


TUIN-WORKSHOP
Ontwerpen & Beplanting

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden organiseert een 

Tuinworkshop Ontwerpen & Beplanting in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

De workshop begeleidt de deelnemers bij het indelen van hun tuin of erf en bij de keuze in de beplanting, die daarbij gebruikt wordt. Daarbij gaat het ook om milieu, betere leefomgeving voor insecten, biodiversiteit in beplanting en duurzaamheid. Centraal staat hierbij de inheemse beplanting en het gebruik van materialen uit de omgeving.

Aan de hand van een door de deelnemers meegebrachte plattegrond van hun tuin wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om hier een echte streektuin van te maken, met heemtuinelementen. U leert op de workshop ook veel over bomen, struiken en planten en van alles dat daarbij komt kijken.

De kosten zijn € 5,00 inclusief koffie/thee.
Begunstigers van B&E krijgen € 3,00 korting.
Aanmelden kunt u bij secretariaat@boerderijenerf.nl of 06-53759618 waarbij u kunt kiezen uit deelname op 8 of 15 november. Beide van 20.00 tot 22.00 uur.

De workshop wordt verzorgd door Jans Bos Tuinontwerp & Advies te Giessenburg. www.jansbos.nl


Monument kopen:

onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober t/m 30 november 2017 een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. De regeling omvat twee soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

 

Overgenomen uit Nieuwsbrief van 25 augustus 2017 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

21 oktober - Najaarsbijeenkomst met excursie naar Delfland, u kunt zich nog aanmelden

02 november - Vergadering Dagelijks Bestuur
08 november - 1e Workshop Tuinen ontwerpen en beplanten

15 november - 2e Workshop Tuinen ontwerpen en beplanten


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

 

Op onderstaande datums is al een presentatie gereserveerd:

08 november - Passage Meerkerk

13 december - Probus Nederland Alblasserwaard
17 januari 2018 - Ouderencomité Schoonrewoerd


 Samenwerking met de Krimpenerwaard

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in contact getreden met de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (het SCHOK) om ook de belangen van de boerderijen en haar bewoners in de Krimpenerwaard te behartigen. Enkele vertegenwoordigers uit de Krimpenerwaard is al in gesprek met Boerderij en Erf AV bestuurders.
Kijk ook op: http://erfgoedkrimpenerwaard.nl/


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze website inzichtelijk.
Bij een aantal is de ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 46 is op 11 okotober aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 33 is op 03 juli per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand oktober 2017

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 201710goudriaan