Boerderij en erf AV

E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Boerderij&Erf AKV bestaat 20 jaar

In het kader van het 20-jarig bestaan heeft een werkgroep bestaande uit Nel Hakkesteegt, Sheila van den Berg en Jans Bos enkele activiteiten georganiseerd.

Als eerste is er een tweetal mooie fietstochten, die langs de fraaie boerderijen in een gedeelte van ons ‘Werkgebied” voeren. De inmiddels hiervoor geplande datums zijn de zaterdagen 15 juni en 7 september, hou deze dus voorlopig vrij. Zodra meer over de route bekend is zal dit aan onze begunstigers en via de website worden bekend gemaakt.


Expositie Boerderij & Erf AKV in Graafzicht

De Werkgroep Boerenerven had de expositie met ingang van 16 januari verplaatst naar Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Tot 10 april waren hier prachtige foto's van het boerenleven in de vorige eeuw te bewonderen. De expositie zal binnenkort weer op andere plaatsen te bezichtigen zijn.


Boerderij & Erf AKV informeert over subsidies

Boerderij en Erf AKV ontvangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale boerderijen.

Hierin zijn de afgelopen tijd nogal wat wijzigingen aangebracht.

Om duidelijkheid in de best wel ingewikkelde materie te scheppen heeft Boerderij & Erf AKV adviseur Piet den Hertog een overzicht van de mogelijkheden van een aanvraag voor subsidie en de voorwaarden, die daaraan zijn verbonden, samengesteld.

Klik hier om het document in te zien.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Momenteel zijn er bijeenkomsten gepland.op

19 maart 2020 19.30 uur Passage Wijngaarden in 't Wingerds Hof in Wijngaarden.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Voorjaarsvergadering B&E benoemt nieuw bestuurslid

Dinsdag 2 april was de voorjaarsbijeenkomst van Stichting Boerderij & Erf AKV.
In de kantine van WEA Deltaland verwelkomde voorzitter Arie Bassa 32 aanwezigen. De vergadering ging akkoord met het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester, waarna Frans van den Berg toetrad tot het Bestuur. Vervolgens gaf PR bestuurslid Dick de Jong uitleg over de lopende projecten en Jan Brandwijk over enkele wijzigingen in de statuten, waarvoor de vergadering toestemming gaf en vertelde Piet den Hertog over subsidiemogelijkheden.
Na de pauze waren er een tweetal boeiende presentaties. Eerst gaf Henk Lakerveld van het gelijknamig bureau uit Noordeloos een mooi overzicht van de voorbereidingen en uitvoering van werkzaamheden op bouwtechnisch niveau, daarna vertelde Gerard den Hoed van het gelijknamig Restauratiebedrijf uit Bergambacht over niet alleen de deskundigheid, maar ook de passie, waarmee het restauratiewerk in zijn bedrijf werd gedaan. Na enkele vragen te hebben beantwoord sloot Arie Bassa de geanimeerde vergadering.


PROJECTEN

Boerderij & Erf AKV tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

Een daarvan is het ter hand nemen van projecten, waarbij een onderdeel van de doel- en taakstelling wordt aangepakt.

Op dit moment zijn er twee projecten onderhanden, te weten het Project Digitalisering en het Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In een derde Project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker, liften we waar dit mogelijk is mee.


Boerderij van de maand mei 2019

201905nieuw lekkerland

 

Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Kees Bakker neemt afscheid als voorzitter van Boerderij & Erf AKV

 

Op de jaarlijkse kaderavond heeft voorzitter Kees Bakker, zoals al meer dan een jaar geleden aangekondigd, na 13 jaar afscheid genomen als voorzitter van Boerderij&Erf AKV. In zijn afscheidswoord keek hij terug op een mooie periode van leiding geven aan het bestuur, dat hij in de eerste jaren combineerde met het voorzitterschap van de Molenstichting SIMAV. Hij dankte alle aanwezigen voor de prettige en vooral constructieve samenwerking en met name keek hij met voldoening terug op het financiële beleid. Hij laat in dit opzicht de Stichting met een gerust hart over aan zijn opvolger.

Hierna sprak vice-voorzitter Arie Bassa, inmiddels benoemd als nieuwe voorzitter, een dankwoord uit. Met name memoreerde hij het netwerk van de scheidende voorzitter, waardoor Boerderij & Erf AKV in haar streven naar behoud van de monumentale en beeldbepalende agrarische bebouwing invloed op de besluitvorming kan blijven uitoefenen. Hierna overhandigde Arie Bassa het prachtige boek Boerderijen in Zuid-Holland van J. Verheul, waar Kees zich zeer content mee toonde.

Klik hier voor een verslagje en wat foto's van de kaderavond.