Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Johan Karelse overleden

Op 26 augustus jl is op 70-jarige leeftijd overleden de heer Johan Karelse, samen met zijn echtgenote Joke bewoner van het monumentale pand Achter het Regthuijs in Ottoland. Johan was vanaf het eerste uur lid van onze Werkgroep Advies en Voorlichting, waaraan hij door zijn deskundigheid een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren. Boerderij en Erf AV verliest in hem een zeer gewaardeerd lid en wenst Joke en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.


 

Oproep oude foto's

Voor een of meer projecten is de Stichting Boerderij&Erf A-V op zoek naar oud fotomateriaal. In de eerste plaats is het materiaal bedoeld om de beeldbank van Boerderij & Erf te complementeren. Daarnaast wordt er op dit moment een boek voorbereid en er wordt gekeken of er digitale presentaties kunnen worden gemaakt. Het doel van alles is het nog meer in de belangstelling brengen van de boerencultuur, die onze streken tot het welvaartsniveau van dit moment heeft gebracht. Nu steeds meer boeren hun bedrijf beëindigen is het van groot belang dat wat er is aan afbeeldingen wordt gedocumenteerd en vastgelegd voor de na ons komende generaties.

We denken hierbij vooral ook aan foto's van het boerenwerk, zoals melken, kaasmaken en boterbereiding. Het vervoer van de melk naar de boerderij of naar de melkfabriek. Het werken op het land of in de stal of het onderhoud aan knotwilgen en hekwerken, maaien, harken en keren, het hooien en hooirijden.

En daarnaast natuurlijk ook foto's van het boerengezin, aan tafel, in de keuken of in de bedstee. Op het erf spelende kinderen of in de boomgaard fruit plukken en uiteraard foto's van bijzonderen momenten, zoals geboorte, huwelijk of begrafenis op de boerderij.

Als u foto's in uw bezit heeft of als u wilt weten of deze geschikt zijn, kunt u contact opnemen met Dick de Jong, djdejong@planet.nl

De boer met zijn schouw.Paard en wagenVoor de hooiwagen. De boerin op de bleek. 


Beeldbank Boerderij en Erf wordt bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden op deze site inzichtelijk.
Bij een aantal is ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

01 oktober - Fokveedag met stand Boerderij&Erf AV

11 oktober - Algemeen Bestuur

15 oktober - Najaarsexcursie


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

16 maart 1917 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek.


Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Breng eens een bezoek aan het Centrum.


Monument kopen: onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument

Boerderij van de maand september

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 Leerbroek

Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 35 is op 10 augustus aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 31 is op 30 juni per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.