Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling


Gezellige avond Vrijwilligers Boerderij en Erf

Vrijdag 2 februari vond weer de jaarlijkse avond voor de vrijwilligers van Boerderij en Erf plaats, zoals gebruikelijk in het Achterland bij Groot-Ammers. Zo'n 35 kaderleden combineerden het nuttige met het aangename, want behalve praten en smullen was er dit keer ook veel informatie. Na het openingswoord van voorzitter Kees Bakker, verzorgde Jan van Vliet een presentatie over de Krimpenerwaard, dit in het kader van de samenwerking met dat gebied. Hierna vertelde oud-notaris Wim van Leussen over het project herbestemming van Het Hooge Huijs in Ottoland, een voorbeeld dat hopenlijk navolging zal vinden en tot slot informeerde Teus Koorevaar ons over het HANCA project, een werkgroep die een door de gemeente Molenwaard gewenste Cultuurhistorische Waardenkaart heeft samengesteld.


Klik hier voor wat sfeefoto's.


BOERDERIJ&ERF BIJ VERLICHTE PROEVERIJEN ROUTE

Van 02 t/m 17 februari wordt in de Krimpenerwaard de Verlichte Proeverijen Route gehouden. Boerderij en Erf geeft in het kader van de samenwerking met de Krimpenerwaard ook acte de présence en doet dat in de boerderij van de familie Verdoold aan Achterbroek 47-A in Berkenwoude. Behalve informatie over onze Stichting is er ook gelegenheid om de vele door ons uitgegeven boeken in te zien en te kopen en als bijzonderheid wordt de maquette van een Middeleeuwse boerderij, gemaakt door Boerderij&Erf kaderlid Meine Mollema, tentoongesteld. Vanaf 3 februari is er elke vrijdag en zaterdag een B&E bestuurslid aanwezig om uitleg te geven.
Kijk op www.verlichteproeverijen.nl voor meer informatie over de route.


CURSUS BOUWHISTORIE

Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw) geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de cursus 'Wonen in een historisch pand' te volgen. Elke cursusochtend bestaat uit een college van twee uur én een excursie/activiteit van een uur en start op 9 maart. De cursus vindt plaats in de Chocoladefabriek in Gouda en op diverse (historische) locaties. Meer informatie en aanmelden via 

http://www.samh.nl/nieuws/cursus-wonen-een-historisch-pand/


 

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:
02 t/m 17 februari Verlichte Proeverijen Route Krimpenerwaard

20 februari - Vergadering Algemeen Bestuur
23 april - Voorjaarsvergadering


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

Op onderstaande datums is al een presentatie gereserveerd:


Samenwerking met de Krimpenerwaard

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in contact getreden met de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (het SCHOK) om ook de belangen van de boerderijen en haar bewoners in de Krimpenerwaard te behartigen. Enkele vertegenwoordigers uit de Krimpenerwaard is al in gesprek met Boerderij en Erf AV bestuurders.
Kijk ook op: http://erfgoedkrimpenerwaard.nl/


Monument kopen:

onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze website inzichtelijk.
Bij een aantal is de ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 50 Boer en Hoeve is op 09 januari aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 34 is op 25 november per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand februari 2018

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel

naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 201802hoogblokland