Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling


Teus Koorevaar gehuldigd

Tijdens de ledenvergadering van de AWN (de vereniging van amateur archeologen in Nederland) afdeling Lek- en Merwestreek is Teus Koorevaar in het zonnetje gezet. Hij hanteert al 35 jaar de voorzittershamer van de vereniging. Teus is ook een gewaardeerd lid van de werkgroep Advies en Voorlichting van Boederij&Erf AV. Het B&E bestuur feliciteert Teus met dit mooie jubileum.


Nederland in het teken van de archeologie

Tijdens het weekend van 13 t/m 15 oktober 2017 staat Nederland in het teken van de
Archeologie.
In tal van plaatsen worden er activiteiten georganiseerd.
De AWN Lek- en Merwestreek organiseert op zaterdag 14 oktober bij de kasteelruïne van
het Huis te Merwede, Kerkeplaat in Dordrecht vanaf 10.30 - 16.00 uur een reeks van
activiteiten voor jong en oud, zoals:
Demonstraties van de Kasteelschutters:
Rob Kortekaas van de Kasteelschutters geeft de hele dag uitleg en demonstraties en workshops in middeleeuwse wapens, zoals boogschieten, zwaardvechten, kasteelverdediging en over het leven in de middeleeuwen.
Archeologisch duiken:

De Alblasserwaardse duikers van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water) komen aan de Merwede-oever uitleggen hoe zij een archeologische duik uitvoeren en daarbij voorwerpen van vele eeuwen terug boven water halen.
Ze nemen voorbeelden mee van vondsten die in de Giessen zijn gedaan en die een beeld geven van het leven van vroeger.
En vele andere activiteiten.
Dus WELKOM op zaterdag 14 oktober van 10.30 - 16.00 uur aan de Kerkeplaat in
Dordrecht. Op deze unieke kasteellocatie is de middeleeuwse sfeer letterlijk voelbaar en kom
je meer te weten over het verleden. Om nooit te vergeten !
Klik hier voor het uitgebreide overzicht van de activiteiten.


Onderhoud rijksmonumenten blijft ook in 2018 fiscaal aftrekbaar

In een brief heeft Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Ze heeft besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019.

Klik hier om kennis te nemen van de brief.

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:
17 augustus 
- Dagelijks Bestuur
29 augustus - Vergadering Algemeen Bestuur

14 oktober - Archeologiedag

21 oktober - Najaarsbijeenkomst met excursie naar het Westland


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

 

Op onderstaande datums is al een presentatie gereserveerd:

08 november - Passage Meerkerk

13 december - Probus Nederland Alblasserwaard
17 januari 2018 - Ouderencomité Schoonrewoerd


Werkgroep Boerenerven exposeert in Streekcentrum Liesvelt over namen van  boerderijen.

De Werkgroep Boerenerven heeft in het Streekcentrum Het Liesvelt een expositie ingericht rondom de namen van boerderijen en andere landelijke gebouwen. De werkgroep verzorgt het paviljoen van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en komt jaarlijks met een ander thema. Dit jaar is de keuze gevallen op de namen en de herkomst ervan. Daarnaast is het model van de ontginningsboerderij van Meine Mollema te zien.

Breng eens een bezoek aan het Streekcentrum of klik hier voor meer informatie en foto's van de expositie.

20170404 135337


Meer informatie over boerderijnamen gevraagd

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil in haar nieuwsbrief ‘Boer & Hoeve’ graag informatie opnemen over de achtergrond van boerderijnamen. Iedereen die iets interessants te melden heeft kan dit per email sturen naar het secretariaat van Boerderij & Erf A-V: secretariaat@boerderijenerf.nl


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze site inzichtelijk.
Bij een aantal is ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Monument kopen: onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 45 is op 19 juli aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 33 is op 03 juli per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand augustus 2017

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 201708giessennieuwkerk