Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Rabo

Boerderij&Erf doet mee aan RaboClubSupport

De Rabobank organiseert ook dit jaar weer de Rabo Clubsupport aktie.

Ook wij doen weer mee om een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Hier hebben we uw hulp bij nodig!

Bent u lid van de Rabobank? Stem dan van 5 oktober tot en met 25 oktober op onze Stichting.

Meer informatie over de campagne is terug te lezen via 
www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport.


Najaarsexcursie Boerderij en Erf AKV gaat niet door

In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de op 17 oktober geplande najaarsexcursie helaas niet door te laten gaan. De leden zijn hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst. Op dit moment zijn er, mede door de Corona voorschriften, geen bijeenkomsten gepland.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Nieuw fonds voor agrarisch erfgoed in werking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van een Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het fonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. De bijdrage van 5 miljoen euro van het Ministerie van OC en W geldt voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Bewustwording

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

Klik hier voor het persbericht dat door de directie van het fonds is uitgegeven en waarin een aantal pratische vragen aan de orde komen.


 Boerderij van de maand oktober 2020

  

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

202010arkel