Boerderij en erf AV

E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Omd krimpenerwaard 2019 p13 b e akv

 


Boerderij & Erf AKV informeert over subsidies

Boerderij en Erf AKV ontvangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale boerderijen.

Hierin zijn de afgelopen tijd nogal wat wijzigingen aangebracht.

Om duidelijkheid in de best wel ingewikkelde materie te scheppen heeft Boerderij & Erf AKV adviseur Piet den Hertog een overzicht van de mogelijkheden van een aanvraag voor subsidie en de voorwaarden, die daaraan zijn verbonden, samengesteld.

Klik hier om het document in te zien.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Momenteel zijn er bijeenkomsten gepland op:

19 maart 2020 19.30 uur Passage Wijngaarden in 't Wingerds Hof in Wijngaarden.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 0653759618.

KOM OOK BOERDERIJEN FOTOGRAFEREN

Boerderij & Erf gaat na de zomer van 2019 van start met het in beeld brengen van alle boerderijen in de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden. De stichting is daarom op zoek naar vrijwilligers, die hier aan willen meewerken. Dit gebeurt in het kader van het Project Digitalisering, dat moet leiden tot een actuele boerderijenbeeldbank voor de drie genoemde gebieden.

 

De Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden kreeg vorig jaar een bijdrage toegekend van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, die bedoeld is om het digitale boerderijenbestand te gaan optimaliseren. Dat is hard nodig, want de bestaande beeldbanken zijn samengesteld uit fotomateriaal uit te ver uiteenlopende perioden en gemaakt met verschillende doelen. Dit betekent dat uniformering van het geheel beslist nodig is. Bovendien ontbreken in de bestanden veelal de nieuwere boerderijen, dus ook de ruilverkavelingboerderijen.

Voor de realisatie van het fotowerk is bewust gekozen om dit in de komende herfst aan te vangen, zodat er minder hinder ondervonden gaat worden van bomengroei en gebladerte.

 

Wie wil meewerken om dit project tot een mooi einde te brengen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij het secretariaat. Dan krijgt u een informatiesetje en een uitnodiging voor een bijeenkomst op maandag 9 september 2019 in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam of op dinsdag 17 september in Dorpshuis De Vlisterstee in Vlist. Daar gaat projectleider Dick de Jong u informeren over de wensen en de mogelijkheden. Mogelijk weet u ook nog andere mensen in uw omgeving, die misschien interesse hebben om een bijdrage te leveren aan dit vrijwilligerswerk.

Reacties graag naar het secretariaat: Sluis 57, 2964 ATGroot-Ammers, Tel. 0184661425 of 0653759618,


PROJECTEN

Boerderij & Erf AKV tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

Een daarvan is het ter hand nemen van projecten, waarbij een onderdeel van de doel- en taakstelling wordt aangepakt.

Op dit moment zijn er twee projecten onderhanden, te weten het Project Digitalisering (zie informatie hierboven) en het Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In een derde Project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker, liften we waar dit mogelijk is mee.


Boerderij van de maand september 2019

201909peursum

 Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Boekenvoorraad Boerderij&Erf AKV

Periodiek geeft Boerderij&Erf AKV boeken uit, die meestal onze streek, het landschap en haar agrarische bebouwing beschrijven. Inmiddels kan nog uit een negental titels worden gekozen, omdat enkele oudere boeken al zijn uitverkocht. Vrijwel wekelijks bestellen belangstellenden hieruit één of meerdere exemplaren. De voorraad van een aantal boeken is echter aan het slinken, zodat op een bestelling te zijner tijd het bericht ‘uitverkocht’ zal moeten worden geantwoord. Graag stellen wij u in de gelegenheid om één of meerdere titels te bestellen. Klik op deze link en u komt op de pagina waar alle boeken worden getoond en kunt u van daaruit door op ‘bestellen’ onderaan de beschrijving van het boek naar het bestelformulier gaan, dat u via de button ‘Verstuur’ naar het secretariaat kunt mailen. U krijgt daarvan een bevestiging, waarna het boek (de boeken) na ontvangst van de betaling wordt toegestuurd. Wacht hier niet te lang mee, zodat we niemand hoeven teleur te stellen.