Boerderij en erf AV

E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 


Boerderij & Erf AKV doet mee aan Cultuur op de boerderij

Enkele bestuursleden van Boerderij en Erf nemen deel aan gesprekken met het thema Spoorzoekers  over het belagstelling kweken bij de schooljeugd voor het Erfgoed, in ons geval het Agrarisch Erfgoed,

Zo werd een bezoek gebracht aan de boerderij van Srie en Rita Grooteman in Streefkerk.

Hieronder het verslag van een heel boeiend bezoek.

"Via Paul van het secretariaat Boerderijenerf kwam het verzoek of wij onze medewerking wilden verlenen en meedoen aan een project van de Cultuur educatiedienst om een rondleiding te geven aan jonge kinderen van de school de Boomgaard te Streefkerk.

Onze boerderij dateert van 1871 en staat aan de dijk in Streefkerk. De boerderij is niet meer in gebruik voor de veehouderij, wel heeft de boerderij nog een aantal historische kenmerken die behoren bij de “vervlogen tijden”.  Vooraf kwam de programmamanager van de Educatiedienst foto's maken.

De opzet was om jonge kinderen kennis te laten maken met de historie, de gebruiksvoorwerpen herkennen en benoemen en gewoonten van vele jaren geleden.

En vooral het ontdekken hoe men vroeger leefde.

En inderdaad op een frisse dag eind februari kwamen de kinderen hand in hand aan gewandeld. Daarvoor onderweg nog de kerk uit 1495 bekeken in het centrum van Streefkerk. Op de boerderij binnen gekomen gingen de leerlingen in de groepjes Groen, Blauw en Geel verdeeld met 5 of 6 kindjes op zoek naar voorwerpen en objecten van vroeger aan de hand van de bijgevoegde foto's.

Op ontdekkingsreis en ieder voorwerp dat werd gevonden werd beloond met een puzzelstuk per groep. In ieder groepje was er 1 leerling die de puzzelstukken verzamelde in een transparant U-mapje en aan een koord om de nek droeg. Daar ging men later op school een puzzel van maken.

De opzet was speels en vooraf waren veel foto’s gemaakt van allerlei voorwerpen die wel vreemd in de oren van de jonge leerlingen klonken en ze soms wel raar vonden.

Zoals binnen de enorme houten constructie, de kaaspers, de beddenpan, de bascule, muurankers, glas en loodramen, de beschilderde vloer met bedstee in de zondagse kamer, de kaaskelder met pekelbakken etc. En de begeleiders o.a. ook de bewoners Arie en Rita gaven uitleg en beantwoorden vragen.

De tralies voor de ramen in de oude kaaskelder sprak enorm tot de verbeelding {dieven en boeven} en met elkaar even “springen en je verstoppen” in de oude bedstee waren wel de topattracties. Foto’s hierboven met uitleg over de kaaspers en het petroleum stelletje waar vroeger op gekookt werd.

En centrale verwarming is toch handiger dan een zwarte potkachel met waterketel!! Persoonlijk vond ik de leerlingen van groep 1 nog wel erg jong voor sommige historische zaken, maar ze vermaakten zich hier opperbest. Na de rondleiding vroeg een kindje waar de koeien waren en de teleurstelling was duidelijk te zien dus toch nog even buiten bij de schapen en kippen kijken.

Het was een levendig en vrolijk gebeuren en ongetwijfeld is er iets van kennis op een plezierige manier overgedragen. Men wil graag in de toekomst nog een en ander opzetten voor kinderen uit groep 5/6…..en uiteraard zijn die ook welkom want het is leuk en nuttig om over dit culturele

historische erfgoed te mogen vertellen.

Vriendelijke groet Arie en Rita Grooteman Streefkerk"

 

Bezoek grooteman 2

Bezoek grooteman 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindt u het ook leuk om een rondleiding voor de jeugd op uw boerderij te geven, mail dit dan naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 Voorjaarsbijeenkomst Boerderij en Erf AKV uitgesteld

De op 7 april geplande voorjaarsbijeenkomst in de kantine van WEA Deltaland is tot nader order uitgesteld. Reden hiervoor is uiteraard het Corona virus.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal een nieuwe datum en programma worden vastgesteld.


Nieuw fonds voor agrarisch erfgoed in werking


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van een Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het fonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. De bijdrage van 5 miljoen euro van het Ministerie van OC en W geldt voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Bewustwording

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

Klik hier voor het persbericht dat door de directie van het fonds is uitgegeven en waarin een aantal pratische vragen aan de orde komen.