Boerderij en erf AV

r B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Inventarisatie subsidiekennis

Op 29 mei is aan alle leden van Boerderij&Erf AKV, die eigenaar en/of bewoner zijn van een boerderij  met een status als Rijksmonument, een enquete gestuurd, waarin wordt gevraagd naar kennis van en behoefte aan subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland.

Hebt u deze niet ontvangen, dan kunt u dat altijd aanvragen bij het secretariaat


Rabobank Clubkascampagne

Rabobank logo klein

De Rabobank Clubkascampagne heeft onze Stichting € 234,00 opgeleverd.

Wij danken in de eerste plaats de Rabobank Merwestroom en daarbij natuurlijk ook alle leden, die een van hun stemmen op ons hebben uitgebracht. 

Boerderij van de maand juli 2018

 

Wilt u ook een boerderij voordragen als boerderij van de maand dan kunt u dat mailen naar het secretariaat.

 

 
201807krimpenadijssel


Fiscale aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten weer onder vuur

De problematiek van de fiscale aftrek van onderhoudskosten steekt onder dit nieuwe kabinet weer de kop op. Het is dus zaak daar ook nu weer actie op te nemen.  Agrarisch Erfgoed Nederland, de koepelorganisatie van Agrarisch Erfgoed, waar ook onze Stichting bij is aangesloten, neemt deel in de FPMe en zij ondersteunt deze brief dus ook van harte. Lees hier de inhoud van de brief aan de minister.


Nieuwsbrieven Boerderij & Erf AKV

Op 04 juni is Digitale Nieuwsbrief Boer en Hoeve nr. 54 gemaild aan alle geïnteresseerden. Klik hier om deze nieuwsbrief te bekijken of hier voor een overzicht van alle tot nu toe verschenen digitale nieuwsbrieven Boer en Hoeve.
Als u deze nieuwsbrief ook per e-mail wilt ontvangen, dan is een mail aan het secretariaat voldoende.


Boeken Boerderij & Erf AKV

 

De Stichting Boerderij & Erf AKV geeft in eigen beheer een groot aantal boeken uit met prachtige afbeeldingen en interessante beschrijvingen van de karakteristieke en beeldbepalende agrarische bebouwing in onze Regio.

Klik hier voor een overzicht van de boeken en hier voor het bestelformulier.


Presentatie Boerderij & Erf AKV

De Stichting Boerderij & Erf AKV heeft een fraaie diapresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden samengesteld, die begeleid door verhalen en anekdotes aan de diverse verenigingen en stichtingen kan worden vertoond.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar het secretariaat.

 

De eerstvolgende presentaties worden gegeven op:

19 september Ouderen Interkerkelijk Leerdam.

15 november Passage Giessenburg De Til Giessenburg Aanvang 19.45