Boerderij en erf AV

E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Boerderij&Erf AKV bestaat 20 jaar

Jubileum-fietsroute voert door de Alblasserwaard

In het kader van het 20-jarig bestaan heeft een werkgroep bestaande uit Nel Hakkesteegt, Sheila van den Berg en Jans Bos enkele activiteiten georganiseerd.

De eerste van een tweetal mooie fietstochten, was op 15 juni de volgende is op 7 september van 10 tot 17 uur en ook deze tocht voert langs de fraaie boerderijen in een gedeelte van ons ‘Werkgebied” een aantal van de boerderijen en andere locaties zijn dan weer open voor publiek en dan is daar iets te bezichtigen of te consumeren. De tocht is beschreven in een brochure, waarin alle langs de route liggende boerderijen staan beschreven. Klik hier om de brochure te downloaden of hier voor alleen het routekaartje. U kunt dan uw startpunt bepalen en daar de brochure ophalen voor het verdere vervolg van uw tocht.


Expositie Boerderij & Erf AKV in Graafzicht

De Werkgroep Boerenerven had de expositie met ingang van 16 januari verplaatst naar Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Tot 10 april waren hier prachtige foto's van het boerenleven in de vorige eeuw te bewonderen. De expositie zal te zijner tijd  weer op andere plaatsen te bezichtigen zijn en maakt momenteel deel uit van de Jubileumfietstocht.


Boerderij & Erf AKV informeert over subsidies

Boerderij en Erf AKV ontvangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale boerderijen.

Hierin zijn de afgelopen tijd nogal wat wijzigingen aangebracht.

Om duidelijkheid in de best wel ingewikkelde materie te scheppen heeft Boerderij & Erf AKV adviseur Piet den Hertog een overzicht van de mogelijkheden van een aanvraag voor subsidie en de voorwaarden, die daaraan zijn verbonden, samengesteld.

Klik hier om het document in te zien.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Momenteel zijn er bijeenkomsten gepland.op

19 maart 2020 19.30 uur Passage Wijngaarden in 't Wingerds Hof in Wijngaarden.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Voorjaarsvergadering B&E benoemt nieuw bestuurslid

Dinsdag 2 april was de voorjaarsbijeenkomst van Stichting Boerderij & Erf AKV.
In de kantine van WEA Deltaland verwelkomde voorzitter Arie Bassa 32 aanwezigen. De vergadering ging akkoord met het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester, waarna Frans van den Berg toetrad tot het Bestuur. Vervolgens gaf PR bestuurslid Dick de Jong uitleg over de lopende projecten en Jan Brandwijk over enkele wijzigingen in de statuten, waarvoor de vergadering toestemming gaf en vertelde Piet den Hertog over subsidiemogelijkheden.
Na de pauze waren er een tweetal boeiende presentaties. Eerst gaf Henk Lakerveld van het gelijknamig bureau uit Noordeloos een mooi overzicht van de voorbereidingen en uitvoering van werkzaamheden op bouwtechnisch niveau, daarna vertelde Gerard den Hoed van het gelijknamig Restauratiebedrijf uit Bergambacht over niet alleen de deskundigheid, maar ook de passie, waarmee het restauratiewerk in zijn bedrijf werd gedaan. Na enkele vragen te hebben beantwoord sloot Arie Bassa de geanimeerde vergadering.


PROJECTEN

Boerderij & Erf AKV tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

Een daarvan is het ter hand nemen van projecten, waarbij een onderdeel van de doel- en taakstelling wordt aangepakt.

Op dit moment zijn er twee projecten onderhanden, te weten het Project Digitalisering en het Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In een derde Project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker, liften we waar dit mogelijk is mee.


Boerderij van de maand juni 2019

201906nieuwpoort

 

Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Boekenvoorraad Boerderij&Erf AKV

Periodiek geeft Boerderij&Erf AKV boeken uit, die meestal onze streek, het landschap en haar agrarische bebouwing beschrijven. Inmiddels kan nog uit een negental titels worden gekozen, omdat enkele oudere boeken al zijn uitverkocht. Vrijwel wekelijks bestellen belangstellenden hieruit één of meerdere exemplaren. De voorraad van een aantal boeken is echter aan het slinken, zodat op een bestelling te zijner tijd het bericht ‘uitverkocht’ zal moeten worden geantwoord. Graag stellen wij u in de gelegenheid om één of meerdere titels te bestellen. Klik op deze link en u komt op de pagina waar alle boeken worden getoond en kunt u van daaruit door op ‘bestellen’ onderaan de beschrijving van het boek naar het bestelformulier gaan, dat u via de button ‘Verstuur’ naar het secretariaat kunt mailen. U krijgt daarvan een bevestiging, waarna het boek (de boeken) na ontvangst van de betaling wordt toegestuurd. Wacht hier niet te lang mee, zodat we niemand hoeven teleur te stellen.