Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter Arie Bassa geridderd

Voorzitter Arie Bassa van onze Stichting is (op afstand) door burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij noemde daarbij oa de volgende bestuursfuncties, waarin Arie een rol speelde en nog speelt.
Voorzitter en/of bestuurslid bij LTO-Noord (1980-2013). Bestuurslid, plaatsvervangend voorzitter en later voorzitter van Landinrichtingscommissie Vijfheerenlanden (1995-2005). Bestuurslid en later voorzitter van Stichting Kavelruil Zuid-Holland (1997-2018). Bestuurslid Agrarische Bedrijfsverzorging Midden (2003-2008). Bestuurslid en voorzitter CDA Zederik (2010-2017) en op dit moment ook nog (sinds 2019) voorzitter van de Giessentuigers en (sinds 1999) bestuurslid en later voorzitter van Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De afgelopen 40 jaar heeft de heer Bassa vele bestuursfuncties in regionale organisaties vervuld.

 

Namens het bestuur en leden van Boerderij en Erf AKV feliciteren wij Arie, het is meer dan verdiend, we zijn trots op onze voorzitter.

 

Ook werd Tineke Schakel-Bac, lid van onze werkgroep tuinen, door burgemeester Seghers verrast met een benoeming als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Haar vele vrijwilligerswerk bestond oa uit pleegouderschap bij het Leger des Heils, diaken bij de Gereformeerde kerk, secretaris bij de vrouwenvereniging Passage en nog altijd is zij vrijwilliger bij het Dorpshuis Noordeloos, de Woonzorglocatie Wijnkoper in Gorinchem en de voedselbank Giessenlanden-Zederik.
Tineke namens heel Boerderij&Erf gefeliciteerd.


Voorjaarsbijeenkomst Boerderij en Erf AKV uitgesteld

De op 7 april geplande voorjaarsbijeenkomst in de kantine van WEA Deltaland is tot nader order uitgesteld. Reden hiervoor is uiteraard het Corona virus.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal een nieuwe datum en programma worden vastgesteld.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst. Op dit moment zijn er bijeenkomsten gepland op:

10 september - Ouderencontactmiddag Kinderdijk, Aanvang 14.30 uur in de Rehobothkerk, Planetenlaan 30 Nieuw-Lekkelrand.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Nieuw fonds voor agrarisch erfgoed in werking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van een Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het fonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds. De bijdrage van 5 miljoen euro van het Ministerie van OC en W geldt voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Bewustwording

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

Klik hier voor het persbericht dat door de directie van het fonds is uitgegeven en waarin een aantal pratische vragen aan de orde komen.


 Boerderij van de maand augustus 2020

 

 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

202008ameide