Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling


BOERDERIJ&ERF AV LEDEN OP EXCURSIE

Zaterdag 21 oktober was weer de jaarlijkse excursie, die dit keer naar het Delfland voerde. Klik hier voor een uitgebreider verslag, foto's en reacties van deelnemers.


TUIN-WORKSHOP Ontwerpen & Beplanting

Op 15 november verzorgde Jans Bos een presentatie over het ontwerpen van een 'boerentuin' en de beplanting, die daarbij hoort. Jans gaf eerst een presentatie aan de 18 deelnemers, waarin ze met name inging op de ontwikkelingen van de opbouw en indeling in de loop der eeuwen van de oorspronkelijke boerentuin, waarbij ook de relatie tussen planten en dieren, zoals vogels en vlinders, aan de orde kwam. Na een intensief vragenuurtje kon aan de hand van door de deelnemers meegebrachte plattegrond van hun tuin worden gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om hier een echte streektuin van te maken. Hiervan werd veel gebruik gemaakt.Voor meer informatie: www.jansbos.nl

Workshop tuinen  1

 

Workshop tuinen  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AEN CONGRES "GEBRUIK DE BOERDERIJ"

Op 30 november organiseert Agrarisch Erfgoed Nederland, de koepelorganisatie van alle Boerderijenstichtingen in Nederland, een Congres voor alle erfgoed- en plattelandsliefhebbers onder de titel Gebruik de Boerderij. Het congres wordt gehouden in Zutphen.
Het programma is interessant voor eigenaren en bewoners van Agrarisch Erfgoed, of ze nou professioneel of particulier betrokken zijn.
Klik hier voor het Persbericht en de link om zich aan te melden.
Het Bestuur van Boerderij&Erf AV beveelt het congres van harte bij u aan.


Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober t/m 30 november 2017 een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. De regeling omvat twee soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

 

Overgenomen uit Nieuwsbrief van 25 augustus 2017 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

01 februari - Vergadering Dagelijks Bestuur

13 februari - Vergadering Algemeen Bestuur


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

Op onderstaande datums is al een presentatie gereserveerd:

13 december - Probus Nederland Alblasserwaard

17 januari 2018 - Ouderencomité Schoonrewoerd


Samenwerking met de Krimpenerwaard

Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in contact getreden met de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (het SCHOK) om ook de belangen van de boerderijen en haar bewoners in de Krimpenerwaard te behartigen. Enkele vertegenwoordigers uit de Krimpenerwaard is al in gesprek met Boerderij en Erf AV bestuurders.
Kijk ook op: http://erfgoedkrimpenerwaard.nl/


Monument kopen:

onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze website inzichtelijk.
Bij een aantal is de ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 47 is op 20 okotober aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 33 is op 03 juli per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand november 2017

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel

naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

 201711hagestein