Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Boerderij&Erf AV maakt bezwaar tegen afschaffing fiscale aftrek voor Rijksmonumenten

Als eigenaar van een boerderij met een status als Rijksmonument heeft een aantal leden van onze Stichting hun zorgen geuit over de afschaffing van de fiscale aftrek voor restauratie en onderhoud van hun pand. Onze streek telt meer dan 100 boerderijen met deze status.
Het bestuur heeft hiervan kennis genomen en inmiddels een aantal te nemen acties besproken, zoals een brief aan de betreffende minister, een kennisgeving aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de AV gemeenten, reacties aan diverse kamerleden en het ondersteunen van een brief van koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland, het ondertekenen van diverse petities en aansluiting zoeken bij landelijke erfgoedorganisaties als Heemschut, BewoondBewaard, De Hollandse Molen en Particulier Historische Buitenplaatsen, kijk op de websites van deze instanties voor meer informatie.

De Bond Heemschut heeft een petitieactie geïnitieerd. Klik hier om uw stem te laten horen.

Wij houden onze leden/ begunstigers per e-mail op de hoogte. Mocht u een reactie via onze Stichting willen geven dan kan dat door een e-mail naar het secretariaat te sturen.

Wel geeft het Bestuur van B&E te kennen dat men niet bij voorbaat tegen een herijking van de manier van tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en restauratie is, maar dat dit niet eerder dan na een inhoudelijke discussie van voor- en nadelen van de huidige en eventueel toekomstige systematiek is, en dat dit nooit uitsluitend als bezuiniging mag worden bestemd.


Leden Boerderij&Erf AV genieten van herfstexcursie

Zaterdag 15 oktober stond weer in het teken van de jaarlijkse toer in een gebied, dat gekenmerkt wordt door een fraai boerderijenbestand. Dit keer was de keuze gevallen op de Lopikerwaard, waar liefst 52 leden in de bus plaatsnamen. De tocht begon op het Schoonhovense Veer en voerde eerst naar Benschop, waar een bezoek werd gebracht aan Boerderij Rosenboom, die dit jaar als boerderij van het jaar van de provincie Utrecht werd verkozen. Na de koffie en het openingswoord van voorzitter Kees Bakker lichtte Piet den Hertog het besluit van de minister om te korten op de subsidie voor het onderhoud van Rijksmonumenten toe, waarbij hij de diverse vragen van onze leden beantwoordde. Vervolgens vertelde hij als voorzitter van de Boerderijen Stichting Utrecht over het werk van deze Stichting. Hierna verhaalde boerderijeigenaar Tiemen Rosenboom boeiend over de geschiedenis van zijn bedrijf en kregen we een rondleiding. Na de lunch gingen we weer de bus in en genoten van de uitzichten op de mooie boerderijen, met name die met de in onze streek weinig voorkomende Engelenramen. De laatste stop was in het Natuurmuseum De Wielewaal in Willige-Langerak, waar reisleider Lou Rijneveld over (het beghoud van) de natuur vertelde.

Klik hier voor het downloaden van een powerpointimpressie van deze zeer geslaagde dag of hier voor wat foto's van deze dag.


Oproep oude foto's

Voor een of meer projecten is de Stichting Boerderij&Erf A-V op zoek naar oud fotomateriaal. In de eerste plaats is het materiaal bedoeld om de beeldbank van Boerderij & Erf te complementeren. Daarnaast wordt er op dit moment een boek voorbereid en er wordt gekeken of er digitale presentaties kunnen worden gemaakt. Het doel van alles is het nog meer in de belangstelling brengen van de boerencultuur, die onze streken tot het welvaartsniveau van dit moment heeft gebracht. Nu steeds meer boeren hun bedrijf beëindigen is het van groot belang dat wat er is aan afbeeldingen wordt gedocumenteerd en vastgelegd voor de na ons komende generaties.

We denken hierbij vooral ook aan foto's van het boerenwerk, zoals melken, kaasmaken en boterbereiding. Het vervoer van de melk naar de boerderij of naar de melkfabriek. Het werken op het land of in de stal of het onderhoud aan knotwilgen en hekwerken, maaien, harken en keren, het hooien en hooirijden.

En daarnaast natuurlijk ook foto's van het boerengezin, aan tafel, in de keuken of in de bedstee. Op het erf spelende kinderen of in de boomgaard fruit plukken en uiteraard foto's van bijzonderen momenten, zoals geboorte, huwelijk of begrafenis op de boerderij.

Als u foto's in uw bezit heeft of als u wilt weten of deze geschikt zijn, kunt u contact opnemen met Dick de Jong, djdejong@planet.nl

De boer met zijn schouw.Paard en wagenVoor de hooiwagen. De boerin op de bleek. 

 

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

03 november - Dagelijks Bestuur

06 december - Algemeen Bestuur


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

16 maart 2017 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek.


Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Breng eens een bezoek aan het Centrum.


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.


Beeldbank Boerderij en Erf wordt bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden op deze site inzichtelijk.
Bij een aantal is ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

 


Monument kopen: onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 36 is op 28 september aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 31 is op 30 juni per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand oktober

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

201610wijngaarden